Prosto z Żuław - z mleka od krów wypasanych na pastwiskach