Produkty Maluta

Mleko z wypasem pastwiskowym

Ta ikonka na produktach Maluta jest świadectwem pochodzenia mleka z gospodarstw stosujących tradycyjne wypasanie krów na łąkach. W naszej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim co najmniej 90% gospodarstw stosuje tradycyjne wypasanie krów