Produkty Maluta

Mleko z wypasem pastwiskowym

Ta ikonka na produktach Maluta jest świadectwem pochodzenia mleka z gospodarstw stosujących tradycyjne wypasanie krów na łąkach. Regionalne mleko świeże od Maluty w 100% pochodzi z tych gospodarstw.